• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
ALLAH’I ZİKREDENLERİN DUALARI:
   Cenab-ı Allah bir âyet-i kerimesinde << Siz beni tâat ve ibadet ederek anın ki, ben de sizi mağfiretimle anayım. Ve bana tâat ve ibadetle nimetlerime şükür edin ve masiyetle küfrân etmeyin!>> buyurmuştur. (Bakara 152) Malûm oluyor ki, Kul rabbisini zikrettiği, andığı zaman Cenab-ı Allah da kulunu zikretmekte, anmaktadır. İşte kulların Cenab-ı Allah’ı çok çok zikretmeleri ile dualarının kabûl olunacağı bu ayeti kerimede belirtilmiştir. Bir hadisi şeriflerinde Peygamber Efendimiz (Sallâllahü aleyhi ve selem) : Hiçbir kavim, hiçbir topluluk yoktur ki ; Cenab-ı Allah’ı zikrederek ansınlar da o topluluğu melekler ihâta edip kuşatmasınlar. Ve Allah’ın rahmeti o topluluğu kaplamasın. Ve üzerlerine kesinet, vekar inmesin. Aynı zamanda Cenab-ı Allah o zikreden topluluğu, indinde olanlara yâni meleklere övüp zikreder, anar. >> buyurmuşlardır. (26) Yalnız şunu da hatırlatmak lâzım gelir ki : Zikir, yani Allahü Teâlâyı zikretmek, tertip yoluyla üç derecedir.
1- Gönlün haberi yok iken, sadece dilin söylemesidir. Bu zikir halktan, avâm tabakasının zikridir. Bunu iyi bilelim ki, gönlün haberi olmayarak dilin yaptığı zikirden kimseye hiçbir fâide ve menfaat yoktur. Zira Cenab-ı Allah gafletle zikretmeyi ve namaz kılmayı istemediğini bildirmek için bir ayeti kerimesinde (Gafillerden olmayın!) diye emir buyurmuştur. (27)
3- Hem dil, hem gönül, hem de bütün âza ile yapılan zikirdir ki, bu zikir hâssul-havâssın zikridir. İşte bu şekilde, yâni üçüncü derecedeki şekilde zikreden zâkirlerin duâları, Allah indinde kabûle şâyân olacağı kat’ı olarak ümit edilmektedir. Hiç değilse ikinci derecedeki zikri olsun yapmalıdır. Yâni hem dil, hem de gönül ile Cenab-ı Allah’ı zikretmelidir ki duâlarımız kabul olsun. BAB:8 (Hadis Bab 8 Syf:50) ALLAHÜ TEALAYI ZİKİR 90- << Hadis-i Kudsidir ki, mânası Cenab-ı Hak’tan, lafzı Peygamber aleyhisselâmdan >> Allahü Teâlâ buyuruyor ki : Ey Ademoğlu! Sen beni zikrettikçe bana şükretmiş olursun. (zikrin en ednâsı her halinde Allahü Teâlâ’nın görüyor ve biliyor olduğunu hatırlamaktır.) 91- Allahü Teâlâ buyuruyor ki , herhangi bir kimseyi benim zikrim, benden isteyeceği şeyden meşgul etse, o kimseye istemezden evvel veririm. Yani Allahü Teâlâyı o kadar zikrediyor ki , duâ edip isteyeceği şeye zikri bırakıp da istemeye vakit bulamıyor, demektir. 92-Herhangi bir vakit bir cemâat toplanıp da Allahü Teâlâyı zikretmeye otururlarsa meclis nihayet bulup da dağılacakları zaman gökten bir melek nida eder: Küçük günahlarınız mağfiret olunduğu halde kalkıp gidiniz, der. 93- Tahkıyk Allahü Azimüşşan’ı zikretmek kalplere günah ve gaflet cihetlerinden ârız olan manevi maruzlara şifâdır. Çünkü: Kalplere cila verir ve insanlara zikretmek kalplere gaflet getirdiği için marazdır. 94- Allahü Teâlâ indinde menzile ve derecesi en büyük olanlar Allahü Teâlâ hazrelerşnş şhlas ile en çok zikredenlerdir. (Nitekim Kur’anı Kerim’de : << Elleziyne yüzkurunellahe kıyâmen ve kuûden ve alâ cünubikim. >> buyurulmuştur. Yattığı yerde, ayakta ve oturduğu halde Allahü Teâlâ’yı zikredenleri Cenab-ı Hak medih buyuruyor. 95- Dünya’da fakirliği men’eden altın ve gümüş helâk olsunlar diye peygamberimiz aleyhisselam buyurduğunda hangi malı hazırlayalım diye soruldu. Buna cevaben Peygamberimiz aleyhisselam << Zikredici dil, şükredici kalp ve kocasının hakkını edâ edip ahiretine yardım eden sâliha zevce hazırlayınız.>> buyurdu. 1081- Adem oğlunun ömründen geçen herhangi bir saatte Allahü Teâlâyı gerek lisaniyle ve gerek kalbiyle zikretmezse o saat üzerine kıyamet gününde hasret çeker ve nedâmet eyler. Saatlerini zikir ile geçiren kimselere hazırlanan mükâfata bakarak pişman olur. 1082-Bir kimse yatacağı yere yaslanıp da orada Allahü Teâlâyı zikretmezse kıyâmet gününde o kimse üzerine hasret ve noksan olur. (Çünkü zikirsiz uyku uyumak, hayatı boş geçirmektir. İhtimal ki uykusunda ruhu kabzolunursa dünyadan zikirsiz ayrılmış olur. Uykuya varmadan zikir ile meşgul olarak uyuyan kimse böyle değildir. Ve bir kimse oturacağı bir yerde oturur da orada Allahü Teâlâyı zikretmezse kıyamet gününde o kimse üzerine hasret ve nedâmet olur. 1085- Allahü Teâlâ’ya amellerin en sevgilisi Allah’ı zikrettiğinde dilin yaş olarak ölmesidir. (Yâni Allah’ı zikrederek yaş lisan ile ruhu teslim etmektir.) Allah’ı çok zikrederek lisanı tahrik eden kimsenin dili yaş olur.Dil hareket etmezse kuru olur. Böyle yaş olarak ruhu teslim etmek ne büyük saadettir ki iman ile ölmüş demektir. 1086- Hafaza meleklerinin işitmediği kalb ile gizli yapılan zikir, onların işittiği zikir üzerine yetmiş kat fazileti ziyadedir. (Yâni lisan ile zikredildiğinde hafaza melekleri işitir ve hasenat defterine yazarlar. Kalp ile yapılan gizli zikirden haberleri olmaz. Kıyâmet gününde herkesin hesabı görüldüğü zaman işte bu gizli zikir yapan kimse için hafaza meleklerine Cenab-ı Hak << Başka kalan ameli var mıdır? >> diye suâl buyurur. Onlar da << bir şey kalmadı, bildiğimizi hıfzettik ve defterine yazdık >> derler. Allahü Teâlâ kuluna hitaben : Benim indimde senin hasenatın vardır ki zikri hafidir, mükafatını ben vereceğim.>> buyurur. 1076- Lâ ilâhe illallah kelimesi Tevhidi ile istiğfara mülazemet ve devam ederek bunları çok ediniz. Çünkü İblis (aleyhi mâyestehık) şöyle demiştir:<< Ben insanlara iğva ederek günah işlettirdim de helâk ettim, onlar da Kelime-i tevhid ile istiğfara devam ederek beni helâk ettiler.>> (Yâni insanlara azâba müstehak kılmak için çalıştığım emeklerim boşa gitti.) Bu hali görünce bu defa onları şer’an mezmum olan arzularına sevk ederek helâk ettim. Onlar kendilerini hidayete ermiş zannederler. (Çünkü nefis daima kötü şeylere meyleder. Kur’an-ı Kerim’de << İnnem nefse kemmâretün bissû-i >> buyurulmuştur. Arzularının kötü olduğunu şeriat mizanı bildirir. Şeriat ahkâmına sadakatle bağlı olan kimse hatalardan kurtulabilir. Eğer zamanımızdaki kimselerin adaletlerine uyarsa hatalardan kurtulamaz, ahretini harap etmiş olur. Cenab-ı Hak cümlemizi hidâyete mazhar eylesin, âmin)
  
205 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam6
Toplam Ziyaret5133
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.70065.7234
Euro6.31536.3406
Hava Durumu
Anlık
Yarın
31° 34° 16°
Saat